کارخانه: کیلومتر 5 جاده مشهد قوچان.                                                 
مشهد - ایران                                                           
تلفن تماس : 2-985136516591+
تلفن تماس فروشگاه کارخانه : 2-985136516591+
فکس: 985136516589+
پست الکترونیک : info[AT]garmiran[DOT]com
صندوق پستی : 1463-91375
کد پستی : 9197174977

 

 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان طالقانی شرقی، نبش کوچه طالبیان، پلاک 1، طبقه یک
تلفن: 982188141750+
فکس: 982188141753+